Maligayang Pagdating!

Don Cadavona
Jul 26 · 1 min read

Wazaak! Mga kapadyak! Maligayang pagdating sa website ng Wika ng MTB! Ang munting likha para sa mga mountain bikers ng Pilipinas. 

Features

Ang mga sumusunod na features ay ilan sa mga pagtutuunan ng Wika ng MTB: Stories, Events at Market.

Stories

Ang Wika ng MTB ay magbabahagi ng mga kwentong nakatuun sa mountain biking sa Pilipinas. Kwento sa mga kaganapan, mga kapwa riders, kagamitan at kung ano-ano pa na tungkol sa mountain biking. Maaari rin na magbahagi rin ng kwento dito ang publiko, kailangan lang ng account.

Events

Dito ibinabahagi ang mga kaganapan ng mountain biking sa Pilipinas, karera man o hindi.

Market

Dito magbabahagi ang publiko ng kani-kanilang mga kagamitan sa mountain biking.

Written by
Don Cadavona

Jul 26, 2019, 7 views